Weather

Rakendus Weather1 pakub teile auto asupaiga või valitud asupaiga ilmateadet. Rakendust Weather saab kasutada ainult autos, millele on lisatud Sensus Navigation.

Rakendus Weather

Weather edastab teile päeva- ja nädalailmateadet. Rakenduse seadetes saate määrata koha, mille kohta soovite ilmateate uuendusi. Seaded saab avada rakenduse kuval. Siin saate muuta ka seadeid, et mõõta tuulekiirust.

Rakenduse Weather kasutamine

Weather on tasuta teenus ning selle teenuse kasutamiseks kontot registreerida ei ole vaja.

Olenevalt teie tellimusest võivad rakenduda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Interneti-teenusepakkujaga.

Weather kasutamise näpunäited

Kui teenuse Weather kasutamisel esineb probleeme, siis veenduge, et Interneti-ühendus on olemas ja signaalitugevus on piisav.

  1. 1 Saadavus oleneb riigist.