Teekonna statistika sätted

Teekonna statistika sätete lähtestamine või reguleerimine.

Teekonna statistika kuvamiseks avage rakenduste kuval rakendus Juhi jõudlus.

P5-1507-icon app screen driver performance
Vajutage Eelistused, et
  • muuta graafiku skaalat. Valige eraldusvõime jaoks 1, 10 või 100 km/mi.
  • andmete lähtestamine pärast igat sõitu. Teostatakse kui auto on seisnud rohkem kui 4 tundi.
  • lähtestada praeguse teekonna andmed.

Teekonna statistika, arvutatud keskmine kütusekulu ja kogu sõiduaeg nullitakse alati koos.

Vahemaa, kiiruse jms ühikuid saab muuta keskekraanil süsteemisätetes.