Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja (SL1) sarnaneb tagurpidi töötava kiirushoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiiruspiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P5-1546-Speed limiter 1, buttons on sterring wheel and overview in driver display
Funktsiooni nupud ja sümbolid.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: aktiveerib kiiruspiiraja ooterežiimist ja taastab talletatud maksimaalse kiiruse
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: suurendab talletatud maksimaalset kiirust
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: ooterežiimist – aktiveerib kiiruspiiraja ja talletab praeguse kiiruse
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: aktiivsest režiimist – desaktiveerib / asetab kiiruspiiraja ooterežiimi
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: vähendab talletatud maksimaalset kiirust
P5-Icon red circle 4Salvestatud maksimumkiiruse tähis
P5-Icon red circle 5Auto praegune kiirus
P5-Icon red circle 6Salvestatud maksimumkiirus

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Speed Limiter