Salongivalgustus

Salongis on mitut tüüpi valgustust, nt üldvalgustus, reguleeritav sisevalgustus ja lugemisvalgustus.

Kogu salongi valgustust saab käsitsi sisse ja välja lülitada vähemalt 5 minuti jooksul pärast seda, kui:

 • mootor on seisatud ja auto elektrisüsteem on süüteasendis 0;
 • auto on lukust lahti keeratud kuid mootor pole veel käivitatud.

Eesmine laevalgustus

P5-1507-Interior lightning front
Eesmiste lugemislampide ja salongivalgustuse lülitid laekonsoolis.
 1. P5-Icon red circle 1Vasakpoolne lugemislamp
 2. P5-Icon red circle 2Salongivalgustus
 3. P5-Icon red circle 3Automaatse salongivalgustuse funktsioon
 4. P5-Icon red circle 4Parempoolne lugemislamp

Lugemisvalgustus

Vasakul ja paremal pool olevaid lugemislampe saab sisse ja välja lülitada katusekonsoolis olevate nuppude lühikese vajutusega. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Salongivalgustus

Põranda- ja laevalgustuse lülitamiseks vajutage lühidalt laekonsoolil olevat nuppu.

Automaatse salongivalgustuse funktsioon

Automaatne funktsioon aktiveeritakse laekonsooli nupu AUTO põgusa vajutusega. Kui automaatne süsteem on aktiveeritud, süttib nupu valgusnäidik ning salongivalgustus lülitatakse sisse ja välja vastavalt alltoodule.

Salongivalgustus süttib:
 • auto lukust avamisel;
 • auto väljalülitamisel;
 • ukse avamisel;
Salongivalgustus kustub:
 • auto lukustamisel;
 • auto käivitamisel;
 • ukse sulgemisel.
 • küljeuks on jäänud lahti umbes 2 minutiks.

Tagumine laevalgustus*

Salongi tagumises osas on lugemisvalgustus, mida kasutatakse ka salongivalgustusena.

P5-1507-Rear roof light
Tagaistme kohal olevad lugemislambid.
P5-1507-Rear reading light
Panoraamkatusega* autode puhul on kaks valgustiüksust, üks kummalgi katuse küljel.

Lugemistuled lülitatakse sisse või välja, vajutades lühidalt tule vastavat nuppu. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Kindalaekavalgustus

Kindalaeka valgustus lülitatakse automaatselt sisse ja välja vastavalt sellele, kas kaas on kinni või lahti.

Päikesesirmi peeglivalgustus*

Päikesesirmis oleva peegli valgustus lülitatakse sisse katte avamisel ja välja selle sulgemisel.

Maapinnavalgustus*

Maapinnavalgustus lülitub sisse või välja vastava ukse avamisel või sulgemisel.

Astmelaua valgustus

Astmelaua valgustus lülitub sisse või välja ukse avamisel või sulgemisel.

Pagasiruumi valgustuse kohta

Tagaluugi valgustus lülitatakse sisse pakiruumi kaane avamisel või välja selle sulgemisel.

Sisekujunduse valgustus

Üldvalgustus lülitatakse sisse, kui uksed avate, ja välja, kui auto lukustatakse. Sisekujunduse valgustuse tugevust saab kohandada keskekraanilt ja täpselt reguleerida, kasutades armatuurlaua pöördlülitit.

Miljöövalgustus*

Auto on varustatud LED-tulega, mis muudavad värvi. Need tuled süttivad mootori töötamisel. Miljöövalgustust saab kohandada keskekraanilt ja täpselt reguleerida, kasutades armatuurlaua pöördlülitit.

Uste panipaikade valgustus

Uste panipaikade valgustus lülitatakse sisse, kui uksed avate, ja lülitatakse välja, kui auto lukustatakse. Heledust saate täpselt reguleerida armatuurlaua pöördlülitiga.

Valgustus tunnelkonsooli eesmises topsihoidikus

Eesmiste topsihoidikute valgustus süttib auto lukust avamisel ja kustub auto lukustamisel. Heledust saate täpselt reguleerida armatuurlaua pöördlülitiga.

 1. * Lisavarustus/tarvik.