Kütteseade

Kütteseadmel on kaks allfunktsiooni, mis aitavad soojendada salongi või mootorit eri olukordades.
Kütteseadmel on kaks allfunktsiooni.
  • Seisukütteseade – soojendab vajadusel salongi, kui seisukliimaseade on aktiveeritud.
  • Lisasoojendi – soojendab sõidu ajal vajadusel salongi ja mootorit.

Olenevalt riigist kasutatakse kütusega töötavat kütteseadet või elektrilist kütteseadet1.

Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

 Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud2, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Aku ja laadimine

Kütteseadet toidab auto hübriidaku. Kui hübriidaku laetustase on liiga madal, lülitub kütteseade automaatselt välja ning juhiekraanil kuvatakse vastav teade.

 Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.

Kütus ja tankimine2

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning
Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

Soojendi kasutab auto kütusepaagis olevat kütust.

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada kütteseadme varustamine kütusega.

Kui kütusetase on madal, lülitub soojendi automaatselt välja ning juhiekraanile ilmub teade.

 Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto kütusepaagis oleks piisavalt kütust.

 Hoiatus

Välja lekkiv kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Kontrollige juhiekraanilt, kas kütteseade on välja lülitatud. Kui seisukütteseade töötab, siis see sümbol põleb.

  1. 1 Küsige volitatud Volvo edasimüüjalt, millist kütteseadet teie riigis kasutatakse.
  2. 2 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.