Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Laadimiskaabli juhtüksuse eri näidikud näitavad laadimise olekut laadimise ajal ja ka pärast seda.
P5-1817-Hybrid-Control module hybrid cable (EU+CH)
Juhtseadme LED-tuled1.
P5-Icon red circle 1LED-tuli 1
P5-Icon red circle 2LED-tuli 2
LED 1LED 2StaatusSpetsifikatsioonSoovitatav tegevus
Vilgub siniselt, kollaselt ja punaseltVilgub siniselt, kollaselt ja punaseltAlgatamineEnesekontrollOodake, kuni enesekontroll on lõppenud.
Põleb siniseltKustutatudOoterežiimLaadimiskaabel ei ole autoga ühendatud.Ühendage laadimiskaabel auto laadimispesaga.
Vilgub siniseltKustutatudOoterežiimLaadimine on võimalik, kuid auto elektroonikasüsteem ei ole seda aktiveerinud.Oodake, kuni laadimine algab.
Vilgub siniseltVilgub siniseltLaadimine.
  • Auto elektroonikasüsteem on alustanud laadimist.
  • Laadimine.
Oodake, kuni aku on täielikult laetud.
KustutatudVilgub kollaseltLaadimine.Temperatuuri jälgimine on tuvastanud kõrgema temperatuuri. Laadimine jätkub vähenenud võimsusega.Alustage laadimist uuesti. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
KustutatudPõleb kollaseltLaadimine ei ole võimalik.Käivitub 230 V pistikupesa temperatuuri seire. Alustage laadimist uuesti. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
KustutatudVilgub punaseltLaadimine ei ole võimalik.Laadimiskaabli maalühiskaitse on lülitunud.
  1. Eemaldage laadimiskaabel 230 V pistikupesast.
  2. Laadimiskaabli maalühiskaitse lähtestatakse pärast 10 sekundit ja seade taaskäivitub.
  3. Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupesasse.
  4. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
Vilgub punaseltPõleb punaseltLaadimine ei ole võimalik.Laadimiskaabel on ühendatud maandamata 230 V pistikupesasse.Ühendage laadimiskaabel maandatud 230 V pistikupesasse. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
Vilgub punaseltVilgub punaseltLaadimine ei ole võimalik.sisemine rike. Laadimiskaabel on kahjustatud ja seda tuleb parandada.Võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)