City Safety alamfunktsioonid

City Safety1 võib aidata vältida kokkupõrget või vähendada kiirust kokkupõrkel. Funktsioon koosneb mitmest alafunktsioonist.

Kiiruse vähendamise võime

Kui juhi auto ja takistuse vahelise kiiruse erinevus on suurem kui järgnevalt esitatud kiirused, ei suuda City Safety automaatpidurdamisega kokkupõrget vältida, kuid see saab kokkupõrke tagajärgi leevendada.

Sõidukid

Eesoleva sõiduki korral suudab City Safety vähendada kiirust kuni 60 km/h (37 mph).

Jalgratturid

Eesoleva jalgratturi korral suudab City Safety vähendada kiirust kuni 50 km/h (30 mph).

Jalakäijad

Jalakäija korral suudab City Safety vähendada kiirust kuni 45 km/h (28 mph).

Suured loomad

Suure loomaga kokkupõrke ohu korral vähendab City Safety auto kiirust kuni 15 km/h (9 mph).

Suurte loomade korral on pidurdamise funktsiooni peamine eesmärk vähendada suurtel kiirustel kokkupõrke mõju ja see on kõige tõhusam kiirustel üle 70 km/h (43 mph), kuid madalamatel kiirustel tõhusus langeb.

City Safety sammud

City Safety teeb kolm toimingut allolevas järjekorras.
  1. Kokkupõrke hoiatus
  2. Pidurdusabi
  3. Automaatne pidurdus

1 - Kokkupõrkehoiatus

Esmalt hoiatatakse juhti võimalikust kokkupõrke ohu tekkimisest.

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

P5-1507-Head Up Display, collision warning
Kokkupõrkehoiatuse sümbol esiklaasil

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

City Safety suudab tuvastada jalakäijaid, jalgrattureid või sõidukeid, mis ei liigu või liiguvad teiega samas suunas. City Safety suudab tuvastada ka jalakäijaid, jalgrattureid või suuri loomi, mis ületavad teed auto ees.

Kokkupõrke ohu korral jalakäija, suuremate loomade, jalgratturi või sõidukiga teavitatakse juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega. Väiksemal kiirusel sõites, ootamatul pidurdamisel või kiirendamisel pidurdushoiatust ei anta. Pidurdusimpulsi sagedus oleneb auto kiirusest.

2 – Pidurdusabi

Kokkupõrkeohu jätkuval suurenemisel pärast kokkupõrke ohust teavitavate signaalide edastamist rakendub pidurdusabi.

Kui süsteem leiab, et pidurdustugevus pole kokkupõrke vältimiseks piisav, võimendab pidurdusabi ka juhipoolset pidurdamist.

3 - Automaatne pidurdus

Lõpuks rakendub automaatse pidurduse süsteem.

Kui juht ei ole ikka veel reageerinud ning kokkupõrge on väga lähedal, rakendub automaatne pidurdusfunktsioon olenemata sellest, kas juht vajutab pidurit või mitte. Sellisel juhul rakenduvad pidurid suurima võimaliku pidurdusjõuga selleks, et vähendada kokkupõrkekiirust või piiratud pidurdusjõuga juhul, kui sellest piisab kokkupõrke ärahoidmiseks.

Turvavöö eelpingutit saab aktiveerida koos automaatpidurduse funktsiooni rakendamisega.

Teatud oludes võib automaatpidurdamine alata kerge pidurdamisega, mis muutub lauspidurdamiseks.

Kui City Safety on ära hoidnud kokkupõrke liikumatu objektiga, jääb auto seisma, eeldades, et juht tegutseb edasi õigesti. Kui süsteem pidurdas autot eespool aeglasemalt liikuva sõiduki tõttu, jätkab auto liikumist selle sõidukiga võrdse kiirusega.

 Märkus

Manuaalkäigukastiga autode puhul mootor seiskub, kui automaatpidurduse funktsioon on auto peatanud, v.a juhul, kui juht on eelnevalt siduripedaali alla vajutanud.

Juht saab pidurdamise alati katkestada gaasipedaali vajutamisega.

 Märkus

City Safety™ pidurdamisel süttivad pidurituled.

Kui funktsioon City Safety on aktiivne ja pidurdab, kuvatakse juhiekraanil tekstiteade, mis annab teada, et funktsioon on/oli aktiivne.

 Hoiatus

Juht ei tohi süsteemi City Safety kasutada oma sõidustiili muutmiseks, samuti ei tohi juht tugineda ainult süsteemile City Safety ja lasta sellel pidurdada.
  1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
  2. * Lisavarustus/tarvik.