Kiirusepiiraja inaktiveerimine

Kiirusepiirajat (SL1) saab inaktiveerida ja välja lülitada.
P5-1546-Speed limiter 2, buttons on sterring wheel and overview in driver display
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol ja näidik muutuvad halliks – kiirusepiiraja on ooterežiimis ja juht saab ületada määratud kiiruspiirangut.
Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu ◀ (1) või ▶ (3).
Juhiekraani sümbol ja kiiruspiiraja märgutuli (4) lülitatakse välja – see kustutab salvestatud maksimaalse kiiruse.
  1. 1 Speed Limiter