Sihtkoha määramine funktsiooniga Send to Car

Sihtkoha saab määrata navigatsioonisüsteemis* mitmel viisil – üks neist on funktsiooni Send to Car valimine.

Sihtkoha saatmine autosse

Send to Car on funktsioon, mis võimaldab saata Volvo On Call-i kaudu auto navigatsioonisüsteemile sihtkoha/asukoha*.

Funktsiooni Send to Car kasutamiseks peab auto Volvo ID olema registreeritud.

Sihtkoha vastuvõtmine ja autos kasutamine

Kui auto on sihtkoha vastu võtnud, kuvatakse keskekraanil vastav teade. Puudutage teadet/sümbolit.
Avaneb teabekaart.
Valige sihtkohale kasutusviis.

Salvestatud sihtkoha kasutamine

Saadud sihtkohad salvestatakse navigatsioonisüsteemi teeki ning neid saab hiljem kasutada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.