Kuvarežiim Pilot Assist-ile*1

Järgmises näites on kujutatud, kuidas Pilot Assist-i saab kuvada ekraanil erinevates kontekstides.

Kiirus

P5-1507-Adaptive Cruise Control, Indication of speed
Sõidukiiruste näidud.
  1. P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
  2. P5-Icon red circle 2Ees liikuva sõiduki kiirus
  3. P5-Icon red circle 3Teie auto kehtiv liikumiskiirus

Pikivahe

P5-1646 - Pilot Assist symbol, Distance + steering assistance

Pilot Assist reguleerib ainult pikivahet ees sõitva sõidukiga, kui vahemaa sümbol kuvab rooli sümboli kohal sõiduki (1).

Pilot Assist roolimisabi on aktiivne ainult siis, kui rooli sümbol (2) on muutunud HALLIST ROHELISEKS.

Sõidu ajal

Järgmises illustreeritud näites teavitab liiklusmärgi teabe (RSI2) funktsioon, et maksimaalne lubatud kiirus on 130 km/h (80 miili/h).

P5-S90/V90-1617-Pilot Assist, Follows, set to maintain 110 km/h and to follow a vehicle ahead

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et Pilot Assist on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

Pilot Assist ei võimalda roolimisabi, sest sõiduraja ääretähiseid pole võimalik tuvastada.

P5-S90/V90-1617-Pilot Assist, Follows + Distance, set to maintain 110 km/h, to follow a vehicle ahead and no steering assitance

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et Pilot Assist on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

Pilot Assist ei võimalda roolimisabi, sest sõiduraja ääretähiseid pole võimalik tuvastada.

P5-V90/S90-1646-Pilot Assist, set to maintain 110 km/h, to follow a vehicle ahead and steering assistance

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et Pilot Assist on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

Siin toodud näites, kuna sõiduraja ääretähiseid saab tuvastada, võimaldab Pilot Assist ka roolimisabi.

P5-V90/S90-1646-Pilot Assist, set to maintain 110 km/h, no vehicle ahead to follow and steering assistance

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et Pilot Assist on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

Pilot Assist võimaldab roolimisabi, sest sõiduraja tähiseid on võimalik tuvastada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Road Sign Information