Red Key* seadistused

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab muuta üksuse Red Key sätted. Siiski on teatud juhiabifunktsioonid alati aktiivsed.
Seadistuse muutmiseks tehke järgmist.
Avage auto lukust tavalise puldiga.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilidPunane võti.
Määrata saab järgmised seaded.
 • Adaptive Cruise Controli määratud ajavahe*
 • Vähendatud maksimaalne helitugevus
 • Max kiiruspiirang
 • Kiirusepiirangu hoiatus

Üksikasjad ja seaded esmakasutusel

Adaptive Cruise Controli määratud ajavahe

Määrake ajavahe (1–5 sekundit).

Esmakordsel kasutusel on säte 5.0.

Vähendatud maksimaalne helitugevus

Madalam meediumiallikate max. helitugevus.

Esmakordsel kasutusel on funktsioon sisse lülitatud.

Max kiiruspiirang

Määrake võtmele max sõidukiirus.

Esmakordsel kasutusel on funktsioon sisse lülitatud ja kiirus on 120 km/h (75 mph).

 • Seadistuse intervall: 50-250 km/h (30-160 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h (1 mph)
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit

Kiirusepiirangu sümbol.

Kiirusepiirangu hoiatus

Hoiatab, kui auto liigub kiiremini.

Esmakordsel kasutusel on funktsioon sisse lülitatud ning väärtused on 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph).

 • Seadistuse intervall: 0-250 km/h (0-160 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h (1 mph)
 • Üheaegsete meeldetuletuste maksimaalne arv: 6

Juhiabi funktsioonid

Piirangutega võtme (Red Key) kasutamisel on järgmised juhi abifunktsioonid alati aktiivsed.

 • Blind Spot Information (BLIS) pimenurga hoiatussüsteem*
 • Sõidurajaabi (LKA)*
 • Pikivahe hoiatus*
 • City Safety
 • Driver Alert Control (DAC)*
 • Liiklusmärkide teave*
 1. * Lisavarustus/tarvik.