Telefonisätted

Kui telefon on autoga ühendatud, saab teha järgmisi seadistusi.
Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTelefon ja valige seadistused.

  • Helina toonid – helina valimine. Võimalik on valida telefoni või auto helinat. Kõik telefonid pole ühilduvad ja seetõttu ei saa nende helinaid autos kasutada.
  • Sortimisjärjekord – kontaktide loendi sortimisjärjestuse valimine.

 Märkus

Mõne telefoni puhul on vajalik seada telefoni Bluetoothhelitugevus käsitsi 100% tasemeni, et helitugevus oleks autos piisavalt kõrge. Selline seadistus on vajalik iga ühendatud telefoni jaoks. Seadistus tuleb teha üks kord kõnede ja üks kord meedia voogedastuse jaoks. Süsteem peab seejärel seadistuse meeles ning seda ei ole vaja telefoni igakordsel ühendamisel korrata.

Kõneteavitused esiklaasinäidikul*

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKuvadSõiduabi näidiku valikud.
Valige Kuva telefon.
  1. * Lisavarustus/tarvik.