Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety™

City Safety1 aitab juhil tuvastada sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.

Sõidukid

City Safety tuvastab enamik sõidukeid, mis on paigal või liiguvad teiega samas suunas. Teatud juhtudel tuvastab funktsioon ka vastutulevaid sõidukeid ja ristuvat liiklust.

Selleks, et City Safety märkaks sõidukeid ka pimedas, peavad sõiduki eesmised ja tagumised tuled selgelt põlema.

Jalgratturid

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
Näited selle kohta, mida City Safety tuvastab jalgratturina – jalgratturi siluett ja jalgratta kuju on tervikuna nähtavad.

Süsteemi heaks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalgratturid, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju ja jalgratta kuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada jalgratas, pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Kui suur osa jalgratturi kehast ei ole kaamera jaoks nähtav, ei suuda süsteem jalgratturit tuvastada.

Et funktsioon suudaks jalgratturi tuvastada, peab jalgrattur olema täiskasvanu ning sõitma täiskasvanu jalgrattaga.

 Hoiatus

City Safety on abivahend, mis ei pruugi kõiki jalgrattureid kõigis olukordades tuvastada ega näe näiteks:
 • osaliselt varjatud jalgrattureid;
 • jalgratturid, kui jalgratturite kontrastsus on halvasti nähtav.
 • jalgrattureid, kes kannavad keha piirjooni varjavaid rõivaid;
 • suure koormaga jalgrattaid.

Hoiatamine ja pidurdamine võib hilineda või ei pruugi üldse käivituda. Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

Jalakäijad

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
Näited selle kohta, mida süsteem peab selge siluetiga jalakäijateks.

Süsteemi heaks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalakäijad, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Jalakäijate märkamiseks peavad need taustast eristuma. Seda mõjutavad riietus, taust ja ilm. Halva nähtavuse korral märkab süsteem jalakäijat liiga hilja või üldse mitte, mis tähendab, et hoiatused ja pidurdamine võivad hilineda või ära jääda.

City Safety võib pimedas ka jalakäijaid tuvastada, kui auto esituled neid valgustavad.

 Hoiatus

City Safety on abivahend, mis ei pruugi kõiki jalakäijaid kõigis olukordades tuvastada ega näe näiteks:
 • osaliselt varjatud jalakäijaid, isikuid rõivastes, mis varjavad nende kehakontuure või lühemaid kui 80 cm (32 in.) pikkuseid jalakäijaid;
 • jalakäijaid, kui jalakäijad on vähe kontrastsed;
 • suuri esemeid kandvaid jalakäijaid.

Hoiatamine ja pidurdamine võib hilineda või ei pruugi üldse käivituda. Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

Suured loomad

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Näited selle kohta, mida City Safety tuvastab suure loomana – paigalseisvad või aeglaselt liikuvad ja selge siluetiga loomad.

Hea sooritusvõime tähendab seda, et suuri loomi (nt põder või hobune) tuvastaval süsteemifunktsioonil oleks kehakontuuri puudutav parim võimalik teave, sh võimalus looma külgtuvastuseks ja tavapärase liikumismustri andmed.

Kui osa looma kehast pole kaamerale nähtav, ei suuda süsteem looma tuvastada.

City Safety võib pimedas ka suuri loomi tuvastada, kui auto esituled neid valgustavad.

 Hoiatus

City Safety on abivahend, mis ei pruugi kõiki suuri loomi kõigis olukordades tuvastada ega näe näiteks:
 • osaliselt varjatud suuri loomi;
 • otse ees või taga näha olevaid suuri loomi;
 • jooksvaid või kiiresti liikuvaid suuri loomi;
 • suuri loomi, kui loomad on vähekontrastsed;
 • väikseid loomi, nt koerad ja kassid.

Hoiatamine ja pidurdamine võib hilineda või ei pruugi üldse käivituda. Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

 1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.