Panoraamkatuseluugi kasutamine*

Katuseluuki ja päikesesirmi saab reguleerida katusepaneeli juhtnupuga ning mõlemal on muljumiskaitse.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

 • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
 • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
 • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
 • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
 • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

 Oluline

 • Paigaldatud pakiraami korral ärge panoraamkatuseluuki avage.
 • Ärge asetage panoraamkatusele raskeid esemeid.

 Oluline

 • Enne panoraamkatuse avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
 • Ärge kasutage panoraamkatust, kui see on kinni jäätunud.

Katuseluugi ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema süüteasendis I või II.

Seda võib juhtida ka kaugjuhtimispuldi või ukselingi võtmeta avamise* funktsiooniga.

 Hoiatus

Jälgige, et akende kaugjuhtimispuldiga sulgemise või võtmevaba käepidemega avamise* korral ei tekiks laste või teiste kaassõitjate muljumise ohtu.

 Oluline

Kontrollige, et panoraamkatus sulguks õigesti.

Katuse liikumine lõpeb käsitsi kasutamise korral juhtnupu vabastamisel või klaasi mugavusasendi1 või maksimaalse avatud/suletud asendi saavutamisel. Katuse juhtnupu uuesti kasutamisel praegusele liikumissuunale vastupidises suunas peatatakse ka katuseluugi ja päikesesirmi liikumine.

Katuseluugil ja päikesesirmil on ka muljumiskaitse. Kui muljumiskaitses tekib rike, saab katsetada lähtestamisjada.

 Märkus

Panoraamkatuse käsitsi avamiseks peab päikesesirm eelnevalt täielikult avatud olema. Enne päikesesirmi täielikku sulgemist tuleb panoraamkatus täielikult sulgeda.

 Märkus

Akende liigutamine ei pruugi madalate temperatuuride korral võimalik olla.

Õhutusasendi avamine ja sulgemine

P5-1746-Panorama roof-ventilation position
Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.
 1. P5-Icon red arrow 1Avamiseks vajutage juhtnuppu üks kord ülespoole.
 2. P5-Icon red arrow 2Sulgemiseks vajutage juhtnuppu üks kord allapoole.

Õhutusasendi korral tõuseb klaaskatuse esiosa tagumine serv üles. Kui päikesesirm on täiesti kinni ja valitakse õhutusasend, avaneb vari automaatselt ligikaudu 50 mm (ligikaudu 2 tolli).

Kui panoraamkatus suletakse õhutusasendist, järgneb päikesesirm automaatselt.

Katuseluugi täielikult avamine ja sulgemine katuse juhtnupuga

P5-1746-Panorama roof-operating from roof
 1. P5-Icon red arrow 1Kasutamine käsirežiimis
 2. P5-Icon red arrow 2Kasutamine automaatrežiimis

Käsitsi käitamine

Päikesesirmi avamine: käsitsi käitamiseks vajutage juhtnupp tagumisse asendisse.

Katuseluugi avamiseks mugavusasendisse vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole (käsitsi avamise asendisse).

Katuseluugi avamiseks maksimaalsesse asendisse vajutage juhtnuppu kolmandat korda tahapoole (käsitsi avamise asendisse).

Sulgege, korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras – vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, käsitsi sulgemise asendi suunas.

Automaatne käitamine

Avage päikerevari maksimumasendisse: vajutage juhtnuppu tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Katuseluugi avamiseks mugavusasendisse vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Katuseluugi avamiseks maksimaalsesse asendisse vajutage juhtnuppu kolmandat korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Sulgege, korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras – vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, automaatse sulgemise asendi suunas.

Automaatne käitamine – kiire avamine või sulgemine

Katuseluuki ja päikesesirmi saab korraga avada või sulgeda.

Avamine: vajuta juhtelementi kaks korda tahapoole, automaatse talitluse asendisse ja lase lahti.
Avamine: vajutage juhtnuppu kaks korda ette-/allapoole, automaatse talitluse asendisse ja laske lahti.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Mugavussasend on asend, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.