Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel.
Auto saab lukustada ja lukust avada
  • kaugjuhtimispuldi nuppudega;
  • mehhaanilise võtmega (kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi);
  • ilma võtmeta* (Passive Entry) (kaugjuhtimispult peab asuma tööulatuses);
  • auto salongis olles (uste lukustusnuppudega);
  • lukust avamine kaugühenduse kaudu teenusega Volvo On Call*.

Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi kaugjuhtimispuldid.

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga* autod on varustatud veidi väiksema ja kergema nuputa võtmesildiga (Key Tag).

Piirangutega kaugjuhtimispuldiga (Red Key*) on võimalik osasid auto omadusi piirata nagu näiteks auto tippkiirust või auto helisüsteemi maksimaalset helitugevust.

  1. * Lisavarustus/tarvik.