Media player

Meediumimängijaga saab esitada heli USB-pordi või Bluetoothi kaudu ühendatud CD-mängijalt* ja välistest heliallikatest. Sellega saab ka esitada videofaile USB-pordi kaudu.

Kui autos on loodud Interneti-ühendus, saab rakenduste kaudu kuulata veebiraadiot ja heliraamatuid ning kasutada muusikateenuseid.

P5-1717-Media player
P5–1507–Voice control symbol

Meediumimängijat kasutatakse keskekraani kaudu, kuid teatud funktsioone saab kasutada rooliratta parempoolse klahvistiku või hääljuhtimisega.

Raadiot kasutatakse meediumimängija kaudu ja seda kirjeldatakse eraldi jaotises.

  1. * Lisavarustus/tarvik.