Volvo teenindusprogramm

Auto suurima võimaliku ohutuse ja töökindluse säilitamiseks järgige Volvo teenindusprogrammi, mis on toodud Teenindus- ja garantiiraamatus.

Teeninduse ja hoolduse jaoks soovitab Volvo pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Volvo teenindustes töötav personal ning erivahendid ja erialakirjandus, mis võivad tagada teeninduse kõrgeima kvaliteedi.

 Oluline

Volvo garantii kehtivuse säilitamiseks lugege teenindus- ja garantiiraamatut ja järgige seda.

Teenindus ja remont

Viige auto regulaarselt teenindusse. Järgige Volvo soovitatud teenindusintervalle.

Kui vajatakse kontrollimist ja remonti, võib tööd teha ainult volitatud Volvo teenindus.

 Hoiatus

Ärge remontige sõidukit ise. Lahti tulnud elektrikaableid ja/või -komponente võib parandada ainult volitatud teeninduses - soovitatavalt volitatud Volvo teeninduses.

Juhtseadmega laadimiskaabel

 Oluline

Ärge tehke juhtseadmes mingeid muudatusi.