Turvapadjad

Autole on lisatud turvapadjad ja täispuhutavad kardinad nii juhi kui ka kaassõitjate jaoks.

 Märkus

Detektorid reageerivad erinevalt olenevalt kokkupõrke iseloomust ja sellest, kas turvavööd on kinnitatud või mitte. Kehtib turvavöö kõikide asendite suhtes.

Seetõttu on võimalik, et kokkupõrke korral avaneb ainult üks turvapadi (või mitte ükski). Detektorid tajuvad kokkupõrke jõudu sõidukile ning sellest lähtuvalt rakendatakse meetmeid, nt ei avata ühtki turvapatja või avatakse üks või mitu turvapatja.

 Hoiatus

Turvapatjade juhtmoodul asub keskkonsoolis. Kui keskkonsoolile satub vett või muud vedelikku, võtke käivitusaku kaablid lahti. Ära ürita autot käivitada, sest turvapadi võib avaneda. Kui auto on liikumisvõimetu. Volvo soovitab lasta auto transportida volitatud Volvo teenindusse.

Rakendatud turvapadjad

Kui mõni turvapadi rakendub, on soovitatav teha järgmist.
  • Kui auto on liikumisvõimetu. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse. Ärge sõitke autoga, kui turvapadjad (airbags) on avanenud.
  • Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto turvasüsteemikomponentide vahetamiseks.
  • Pöördu alati arsti poole.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi sõitke avanenud turvapatjadega. Need võivad raskendada rooli kasutamist. Ka muud ohutussüsteemid võivad olla vigastatud. Turvapatjade avanemisel tekkiv suits ja tolm võivad põhjustada pärast tugevat kokkupuudet naha- ja silmaärritust/-vigastust. Ärrituse korral loputage külma veega. Kiire avanemine ja turvapadja kangas võivad põhjustada hõõrdumist ja nahapõletust.