Kliendi privaatsuspoliitika

Volvo austab meie veebisaiti külastavate inimeste privaatsuts ja kaitseb seda.
See poliitika käib kliendi andmete ja isikuteabega ümberkäimise kohta. Eesmärk on anda praegustele, endistele ja tulevastele klientidele üldist arusaama järgmisest.
  • Tingimustest, mille alusel me kogume ja käsitleme teie isiklikke andmeid.
  • Kogutavate isikuandmete liigid.
  • Isikuandmete kogumise põhjustest.
  • Kuidas me teie isiklikke andmeid kasutame.

Lisateavet eeskirjade kohta otsige tugiinfost aadressil www.volvocars.com.