Ühendus FM-raadio ja digiraadio* vahel

See funktsioon võimaldab digiraadio (DAB) lülitumise kehva signaaliga või signaalita kanalilt samale kanalile muus kanalirühmas, mille leviala on parem; vormingus DAB ja/või DAB ja FM.

Vormingu DAB lülitumine vormingule DAB ja vormingu DAB lülitumine vormingule FM

Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage MeediumDAB.
Funktsioonide sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut DAB-DAB link ja/või DAB-FM link.
  1. * Lisavarustus/tarvik.