Ventilatsiooniavade avamine, sulgemine ja suunamine

Teatud salongi ventilatsiooniavasid saab individuaalselt avada, sulgeda ja suunata.

Kui auto välimised ventilatsiooniavad suunata küljeakendele, saab vältida akende uduseks minemist.

Kui auto välimised ventilatsiooniavad suunata kuuma ilma korral sissepoole, muutub salongi keskkond mugavalt jahedaks.

Ventilatsiooniavade avamine ja sulgemine

Armatuurlaua õhuavad.

Õhuava õhuvoolu avamiseks/sulgemiseks keerake õhuava keskel olevat nuppu.

Õhuvool on maksimaalne, kui nupul olev märk paikneb vertikaalselt.

Uksepostide õhuavad.

Õhuava õhuvoolu avamiseks/sulgemiseks liigutage õhuava keskel olevat hooba üles/alla.

Õhuvool lülitatakse välja alumises asendis, muudes asendites on õhuvool pidev.

Ventilatsiooniavade suunamine

Õhuava õhuvoolu suunamiseks liigutage õhuava keskel olevat hooba horisontaalselt/vertikaalselt.