Telefoni esmakordne autoga ühendamine Bluetoothi kaudu

Helistamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks, juhtmevabaks meediumi voogesituseks ning auto Internetiga ühendamiseks ühendage auto aktiveeritud Bluetoothiga telefoniga.

Korraga saab ühendada kaks Bluetooth-seadet, millest ainult üks saab juhtmeta taasesitada. Viimati ühendatud telefon ühendatakse automaatselt kõnede tegemiseks ja sõnumite saatmiseks/vastuvõtmiseks, meediumi taasesitamiseks ja Interneti-ühenduse pakkumiseks1. Keskekraani ülavaate sätete menüü suvandi Bluetooth-seadmed kaudu on võimalik muuta, milleks telefoni kasutatakse. Mobiiltelefon peab toetama Bluetoothi ja võrguühenduse jagamist.

Kui seade on Bluetoothi kaudu esimest korda ühendatud/registreeritud, ei pea see enam olema nähtav/leitav; piisab sellest, kui Bluetooth on aktiveeritud. Autosse saab salvestada kuni 20 ühendatud Bluetooth-seadet.

Kui teil on uus seade ja selle nimi on sama, mis varem autoga ühendatud seadmel, siis võib juhtuda, et peate kõigepealt vana seadme autoga ühendatud seadmete loetelust kustutama. Seejärel toimub uue seadme ühendamine nii nagu tavaliselt.

Ühenduse loomiseks on kaks võimalust. Otsige telefoni autost või otsige autot telefonist.

Valik 1 – otsige telefoni autost

Muutke telefon otsitavaks/nähtavaks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Avage keskekraanil telefoni paan.

  • Kui ühtegi telefoni autoga ühendatud pole, puudutage valikut Lisa telefon.
  • Kui telefon on autoga ühendatud, puudutage valikut MuudaP5–1617–Change phone symbol. Puudutage hüpikaknas valikut Lisa telefon.
Kuvatakse saadaolevate Bluetooth -seadmete loend. Listi värskendatakse uute seadmete tuvastamisel.
Puudutage ühendatava telefoni nime.
Kontrollige, kas auto numbrikood vastab telefonis olevale koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.
Nõustuge telefonis telefonikontaktide või sõnumite valikutega või loobuge neist.

 Märkus

  • Teatud telefonides peab sõnumifunktsioon olema aktiveeritud.
  • Teatud telefonid ei ole täielikult ühilduvad ega saa seetõttu autos kontakte ega teateid kuvada.

Valik 2 – otsige autot telefonist

Avage keskekraanil telefoni paan.

  • Kui ühtegi telefoni autoga ühendatud pole, puudutage valikut Lisa telefonMuuda auto leitavaks.
  • Kui telefon on autoga ühendatud, puudutage valikut MuudaP5–1617–Change phone symbol. Puudutage hüpikaknas valikut Lisa telefonMuuda auto leitavaks.
Aktiveerige telefonis Bluetooth -ühendus.
Otsige telefonist Bluetooth -seadmeid.
Kuvatakse saadaolevate Bluetooth -seadmete loend.
Valige telefonis auto nimi.
Autos kuvatakse ühenduse hüpikaken. Kinnitage ühendus.
Kontrollige, kas auto numbrikood vastab välisseadmes kuvatud koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.
Nõustuge telefonis telefonikontaktide või sõnumite valikutega või loobuge neist.

 Märkus

  • Teatud telefonides peab sõnumifunktsioon olema aktiveeritud.
  • Teatud telefonid ei ole täielikult ühilduvad ega saa seetõttu autos kontakte ega teateid kuvada.

 Märkus

Telefoni operatsioonisüsteemi uuendamisel võib ühendus katkeda. Sellisel juhul kustutage telefon autost ja seejärel ühendage see uuesti.
  1. 1 Seda saate reguleerida ka käsitsi seadete menüüs.