Juhi tähelepanu hajumine

Juht vastutab kõige eest, mis on vajalik enda, kaasreisijate ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks. Osa sellest on tähelepanu kõrvalejuhtivate olukordade vältimine, näiteks sõidukeskkonnas niisuguste tegevuste mittetegemine, mis ei ole seotud autojuhtimisega.

Teie uus Volvo on varustatud või seda saab varustada sisurikka meelelahutus- ja sidesüsteemiga. Nende hulka kuuluvad erinevate funktsioonidega mobiiltelefoni vabakäesüsteem, navigatsioonisüsteemid ja helisüsteemid. Mugavuse suurendamiseks saate kasutada ka muid kaasaskantavaid elektroonikaseadmeid. Õige ja turvalise kasutamise korral võivad need sõiduelamust rikastada. Vale kasutamise korral võivad need tähelepanu kõrvale juhtida.

Esitame selliste süsteemidega seoses järgmised hoiatused, et näidata, et Volvo hoolib teie ohutusest. Ärge kunagi kasutage autos seadet või funktsiooni viisil, mis võib teie tähelepanu ohutult sõitmiselt kõrvale juhtida. Segavate tegurite olemasolu võib viia tõsise õnnetuseni. Peale nende üldiste hoiatuste pakume täiendavaid näpunäiteid, mis puudutavad autos olla võivaid uusi funktsioone.

 Hoiatus

  • Ärge kunagi hoidke sõidu ajal mobiiltelefoni kõrva ääres. Teatud riikides on juhil sõidu ajal keelatud mobiiltelefoni kasutada.
  • Kui autol on navigatsioonisüsteem, tohib marsruuti valida ja muuta üksnes parkimise ajal.
  • Juhtimise ajal ei tohi helisüsteemi kunagi seadistada. Seadistage raadio mälujaamu üksnes parkimise ajal ning kasutage salvestatud jaamu kuulamise lihtsustamiseks.
  • Juhtimise ajal ärge kunagi kasutage süle- või pihuarvutit.