Ärandatud auto jälgimine teenusega Volvo On Call*

Kui kahtlustate autovargust, võtke auto asukoha määramiseks ühendust Volvo On Call klienditeenindusega, kasutades Volvo On Call rakendust.1

Kui on avastatud auto vargus või volitamata kasutamine, siis võib auto omanik koos politsei ja Volvo On Call teeninduskeskuse toega auto asukoha jälgimises kokku leppida.

 Märkus

See kehtib ka juhul, kui auto avati ja varastati seotud võtme abil.
Selleks tuleb teha järgmist:
Võtke ühendust Volvo On Call teeninduskeskusega ja öelge, et soovite auto jälitamisel abi. Jälitamine algab.
Esitage avaldus politseile.
Pöörduge uuesti Volvo On Call teenindusse ja öelge neile politsei juhtuminumber.
Volvo On Call teenindus teavitab politseid auto asukohast.

 Märkus

Auto jälgimise tingimuseks on avalduse esitamine politseile. Volvo On Call edastab teavet ainult politseile.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saada olevad teenused olenevad riigist.