Meedium Bluetooth®-i kaudu

Auto meediumimängija on varustatud Bluetoothiga, mis võimaldab helifailide esitust välistest Bluetooth-seadmetest, näiteks mobiiltelefonist või tahvelarvutist.

Selleks, et meediumimängijaga saaks taasesitada helifaile juhtmeta väliselt seadmelt, tuleb seade kõigepealt ühendada Bluetooth1 kaudu autoga.

  1. 1 Pange tähele, et Bluetooth kaudu meediumi taasesitamiseks peab seade meediumiseadmega ühendatud olema.