Esiistme küljetugede* reguleerimine

Muutke esiiste mugavamaks, reguleerides seljatoe külgesid.
P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Istmete seljatugesid on võimalik muuta täiendava külgtoe saamiseks. Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

Külgtoe seadistamiseks:
Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida seda üles/alla keerates P5-Icon red circle 1. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Külgpolstrid.

  • Küljetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa P5-Icon red circle 2.
  • Küljetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosaP5-Icon red circle 3.
  1. * Lisavarustus/tarvik.