Automaatse pidurifunktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine seismise ajal

Automaatse pidurifunktsiooni aktiveerimine seismise ajal toimub tunnelkonsooli nupu abil.
P5-1717-ALL-Auto hold button
Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage tunnelkonsoolil paiknevat funktsiooni juhtnuppu.
Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud. Aktiveeritud funktsioon püsib ka siis, kui auto järgmine kord käivitatakse.

Rakendub väljalülitumisel

P5-1507 Symbol Auto hold

Kui funktsioon on aktiivne ja hoiab autot piduripedaaliga paigal (A-sümbol juhiekraanil põleb), tuleb funktsiooni inaktiveerimiseks piduripedaal ja nupp korraga alla vajutada.

  • Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see uuesti aktiveeritakse.
  • Kui funktsioon on välja lülitatud, jääb mägipiduri funktsioon (HSA) aktiivseks, et vältida ülesmäge sõidu alustamisel auto tagasiveeremist.