Roolimisabi ajutine keelamine funktsiooniga Pilot Assist*1

Roolimisabi Pilot Assist saab ajutiselt keelata ja jätkata ette hoiatamata.

Suunatulede kasutamisel lülitatakse Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja. Kui suunatuli on välja lülitatud, siis aktiveeritakse roolimisabi automaatselt uuesti, kui sõiduraja ääremärgistus on jätkuvalt tuvastatav.

Kui Pilot Assist ei suuda rada selgelt hinnata, nt kui kaamera või radar ei suuda tuvastada sõiduraja märgistusi, keelab Pilot Assist ajutiselt roolimisabi – kiiruse ja kauguse reguleerimise funktsioonid on endiselt aktiivsed. Roolimisabi taastatakse, kui rada on võimalik uuesti hinnata. Sellistes olukordades võib rooli kerge vibreerimine juhti teavitada, et roolimisabi on ajutiselt inaktiveeritud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.