Automaatne pidurdus takistatud vältiva manööverduse korral funktsiooniga City Safety

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety1 juhti varem pidurdama hakkamisega.

City Safety aitab juhti hinnates pidevalt, kas autol on võimalik sooritada päästemanööver, kui aegalselt liikuv sõiduk või liikumatu sõiduk tuvastatakse liiga hilja.

P5-1617-s+v90 CitySafety Multi Target
Teie auto (1) "ei näe" võimalust vältida eespool olevat sõidukit (2) ja võib seetõttu varem pidurdada.
P5-Icon red circle 1Teie auto
P5-Icon red circle 2Aeglane/peatunud auto

City Safety ei sekku automaatse pidurdamisega seni, kuni juhil on endal võimalus kokkupõrget roolimismanöövriga vältida.

Kui aga City Safety eeldab, et päästmismanööver pole kõrval sõidurajal oleva liikluse tõttu võimalik, aitab funktsioon juhti, hakates automaatselt varem pidurdama.

  1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.