Kiirusepiiraja ajutine inaktiveerimine

Kiiruspiiraja (SL1) saab ajutiselt välja lülitada ja ooterežiimi määrata.

Kiiruspiirajat on võimalik ajutiselt deaktiveerida ja alistada gaasipedaali abil, ilma et kiiruspiiraja peaks kõigepealt ooterežiimi lülitama, näiteks juhul, kui autot on vaja äkiliselt kiirendada.

Sellisel juhul tegutsege järgnevalt:
Vajutage gaasipedaal põhja ja vabastage kiirenduse lõpetamiseks soovitud kiiruse saavutamisel.
Selles režiimis on kiiruspiiraja ikka veel aktiveeritud ning juhi ekraanil olev sümbol on VALGE.
Ajutise kiirenduse lõpetamisel vabastage gaasipedaal täies ulatuses.
Auto pidurdatakse mootoriga automaatselt viimasest määratud maksimaalsest kiirusest aeglasemale kiirusele.
  1. 1 Speed Limiter