Kindalaeka kasutamine

Kindalaegas asub juhi kõrvalistuja poolel. Kindalaekas saab hoida näiteks trükitud kasutusjuhendit ja kaarte. Seal on ka koht pastaka ja kaardihoidiku jaoks.
P5-1617-Interior-Glovebox

Kindalaeka lukustamine ja avamine*

Kindalaeka saab lukustada näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli jätmist vms. Kindalaeka saab lukustada/lukust avada vaid komplekti kuuluva võtmega.

P5-1617-Interior-Gloveboxkey storage
Võtmete hoiukoht. Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.
P5-1617-Locking/Unlocking the glovebox
Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.
  1. Kindalaeka lukustamine:
  1. P5-Icon red arrow 1Sisestage võti kindalaeka lukuauku.
  2. P5-Icon red arrow 2Keerake võtit 90 kraadi päripäeva.
  3. P5-Icon red arrow 3Tõmmake võti välja.
Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Kindalaeka kasutamine külmutuslaekana*

Kindalaegast võib kasutada nt jookide või toidu jahutamiseks. Jahutusfunktsioon töötab siis, kui kliimaseadmesüsteem on aktiivne (kui auto on süüteasendis II või kui mootor töötab).

P5/P6-1746-All-Glovebox cooling
Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.
  1. P5-Icon red arrow AJahutuse sisselülitamine.
  2. P5-Icon red arrow BJahutuse väljalülitamine.
Jahutuse sisse- või väljalülitamiseks lükake juhtnupp lõppasendisse salongi/kindalaeka suunas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.