Muljumiskaitse lähtestamisjada

Kui probleem tekib elektriliste akende elektrifunktsioonidega, saab katsetada lähtestusjada.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.

Kui probleem ei kao või see on seotud panoraamkatusega, võtke ühendust teenindusega1.

Elektriakna lähtestamine

Alustage nii, et aken on suletud.
Seejärel viige see käsitsi kolm korda ülespoole suletud asendisse.
Süsteem lähtestub automaatselt.
  1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.