Navigatsioonisüsteemi hääljuhtimise käskude loend*

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni. Allpool on toodud loend nendega.
Vajutage rooli parempoolsel klahvistikul nuppu P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käsklustest.
 • Navigatsioon” – avab dialoogiakna ja kuvab käskude näidised.
 • "Take me home" - Antakse juhendid Avaleht asukohta.
 • "Go to [City]" - määrab sihtkohaks linna. Näide "Sõida Tallinna".
 • "Go to [Address]" – määrab sihtkohaks aadressi. Aadress peab sisaldama linna ja tänavat. Näiteks „Sõida Tallinna, Pärnu mnt 5”.
 • "Add intersection" – peate määrama kaks tänavat. Sihtkohaks muutub nende tänavate ristumiskoht.
 • "Go to [Post code]" – määrab sihtkohaks sihtnumbri. Näide "Sõida sihtnumbrile 1 2 3 4 5"
 • "Go to [kontakt]" - määrab sihtkohaks aadressi telefoniraamatust. Näide "Sõida Jaan Sepa juurde"1.
 • Search [Huvipunkti kategooria]” – otsib ümberkaudseid huvipunkte (POI) teatud kategooria piires (nt restoranid)2. Loendi sortimiseks marsruudil öelge tulemuste loendi kuvamise ajal „Marsruudi ulatuses”.
 • Search [Huvipunkti kategooria] kohas [City]” - otsib huvipunkte (POI) teatud kategooria ja linna piires. Tulemuste loendit sorditakse linna keskpunkti järgi. Näiteks „Otsi restorani Tallinnas”.
 • Search [Huvipunkti nimi]. Näiteks „Otsi Lahemaa rahvusparki”.
 • "Change country/Change state3,4" – muudab navigeerimiseks otsingupriikonda.
 • "Show favourites" – kuvab salvestatud kohad juhiekraanil.
 • "Clear itinerary" – kustutab reisikavast kõik salvestatud vahepunktid ja lõpp-punkti.
 • "Repeat voice guidance" – kordab viimast hääljuhist.
 • "Turn off voice guidance" – lülitab hääljuhendamise välja.
 • "Turn on voice guidance" – käivitab hääljuhendamise.
Olukorrast sõltumata saab üldiselt kasutada järgmisi käsklusi.
 • "Repeat" - kordab käesoleva dialoogi viimast hääljuhist.
 • Help – spikriakna avamine. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.
 • Hääljuhtimise peatamine on võimalik nii siis kui süsteem on vaikne kui ka siis kui see kõneleb.
  • "Cancel" - peatab dialoogi, kui süsteem on vaikne.
  • Vajutage pikalt P5–1507–Voice control button kuni kostab kaks piiksu - dialoog katkeb, isegi kui süsteem kõneleb.

Aadressid

Aadressi sisestamisel määratakse navigatsioonisüsteemis otsinguala selle eelsättena. Võite valida erineva otsinguala. Kui uus otsinguala kasutab valitud süsteemikeelest erinevat suhtluskeelt, lülitub süsteem automaatselt ümber erinevale tuvastusmootorile. Seepärast öelge aadress uue otsinguala keeles.

 Märkus

Arvestage, et aadresse saab otsida ainult nendes riikides või osariikides, mille jaoks navigatsioonisüsteem on eelseadistatud. Kui soovite otsida teise riigi või osariigi aadressi, peate kõige pealt muutma otsinguala.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kaardi andmebaasist aadresside leidmiseks peavad need olema telefoniraamatusse korrektselt sisestatud, nt ilma õigekirjavigade ja lühenditeta. Õigekirja kontrollimiseks vaadake wego.here.com.
 3. 2 Kasutaja saab huvipunkti helistada või selle sihtkohaks määrata.
 4. 3 Euroopa riikides kasutatakse termini "State" (osariik) asemel terminit “Country” (riik).
 5. 4 Brasiilia ja India puhul toimub ala muutmine keskekraani kaudu.