Raadiokanalite salvestamine raadio lemmikkanalite rakendusse

Saate lisada raadiokanali rakendusse Raadiolemmikud ja lemmikute loendisse raadio sagedusala jaoks (nt FM). Juhised raadiokanalite lisamiseks ja eemaldamiseks leiate allpool.

Raadio lemmikkanalid

P5–1507–App-Radio favorites

Raadio lemmikkanalite rakendus näitab kõigilt sagedusalade salvestatud raadiokanaleid.

Avage rakendusevaates rakendus Raadiolemmikud.
Kuulamiseks puudutage soovitud jaama loendis.

Raadio lemmikkanalite lisamine ja eemaldamine

Puudutage valikut P5–1507–Phone-Favorite star, et lisada jaam sagedusriba lemmikutesse ja raadio lemmikkanalite rakendusse.
Puudutage valikut Teek, valige suvand Muuda ja puudutage valikut P5P6-1917-Trashcan symbol, et eemaldada raadiokanal lemmikutest.

Kui raadiokanal salvestatakse jaamade loendist, otsib raadio automaatselt parimat sagedusala. Kui aga raadiokanal salvestatakse käsitsi jaamaotsinguga, ei lülitu raadio automaatselt paremale sagedusalale.

Kui raadiokanal eemaldatakse raadio lemmikkanalite rakendusest, siis eemaldatakse see kanal ka vastava sagedusriba lemmikute loendist.