Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP1 sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.
TeadeSpetsifikatsioon

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega2.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusega2.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Pilot
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.