Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Ainulaadne metallvõtme kood on olemas volitatud Volvo teeninduses, kuhu on soovitav pöörduda uute metallvõtmete tellimiseks.

Metallvõtme kasutuskohad

Kaugjuhtimispuldi eemaldatava võtme kasutamine
  • kui kesklukustust ei saa kaugjuhtimispuldi abil aktiveerida, saab vasakpoolset esiust1 käsitsi avada
  • Kõikide uste hädaabilukustus on aktiveeritud
  • Tagaukse mehaanilised lapselukud saab aktiveerida ja desaktiveerida.

Nuputa puldil2 pole eemaldatavat võtit. Vajadusel kasutage tavalise kaugjuhtimispuldi võtit.

Metallvõtme eemaldamine

16w17 - SPA - Remove key blade - 1
P5-Icon gray box 1

P5-Icon red arrow 1 Hoidke pulti nii, et esiosa on nähtav ja Volvo logo on õigesti suunatud – libistage võtme allservas olevat nuppu paremale. Suunake esiosa kate mõni millimeeter ülespoole.

P5-Icon red arrow 2 Kate vabaneb ja selle saab võtmelt eemaldada.

16w17 - SPA - Remove key blade - 2
P5-Icon gray box 2

P5-Icon red arrow 1 Võtme eraldamiseks keerake seda ülespoole.

P5-1646-x90-close remote key cover step 3
P5-Icon gray box 3

Pärast kasutamist viige võti tagasi algsesse asendisse.

P5-Icon red arrow 1 Katte tagasi paigaldamiseks vajutage seda allapoole, kuni kostab klõps.

P5-Icon red arrow 2 Seejärel libistage kate tagasi.

Kui kate on õigesti lukustatud, kostab jälle klõpsatus.
  1. 1 Kehtib nii vasak- kui parempoolse rooliga autodele.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Tarnitakse autodega, millel on võtmeta käivitus- ja lukustussüsteem*.