Juhiabisüsteemi ohutuse kontroll käivitamisel

Kui käivitate auto pärast seda, kui see on täielikult välja lülitatud, kuvatakse juhiekraanil auto juhiabisüsteemi ohutuse kontroll. Kontroll kuvab, millised juhiabisüsteemid on autos saadaval ja kas need on kasutamiseks valmis.

Ohutuse kontroll kuvatakse juhiekraanil

Rohelised punktid näitavad, et kõik on korras. Kui mõni süsteem vajab lisakontrolli, kuvatakse see oranži punkti ja teatega juhiekraanil.

P5-1846-IntelliSafe security check 12 inch screen
Joonisel on näha 12-tolline juhiekraan.

Rohelised punktid näitavad, et kõik on korras. Kui mõni süsteem vajab lisakontrolli, kuvatakse see oranži punkti ja teatega juhiekraanil.

 Märkus

Saadaolevad juhiabisüsteemid võivad erineda olenevalt turust, valikutest, automudelist ja mudeli aastast.

Seotud dokumendid