Aku

Käivitusakut kasutatakse elektrisüsteemi sisselülitamiseks ja auto elektriseadmete toitmiseks. Hübriidakut kasutatakse pärast sisepõlemismootori käivitamist.

Elektrisüsteem on ühepooluseline ning autokeret ja mootorit kasutatakse voolujuhina.

Käivitusaku on 12 V AGM-aku Absorbed Glass Mat, mis on mõeldud regeneratiivseks laadimiseks ja auto eri süsteemide töö tagamiseks.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

  • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
  • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
  • Ärge suitsetage aku läheduses.

Käivitusaku tööiga ja võimsus

Aku kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas teguritest nagu käivituste arv, tühjenemine, sõidustiil, sõiduolud, kliimatingimused jne. Aku käivitusvõime aja jooksul järk-järgult väheneb ja seetõttu tuleb seda uuesti laadida, kui autot pikka aega ei kasutata või kasutatakse ainult lühikesteks sõitudeks. Käivitusvõimet piirab ka väga külm ilm. Kui käivitusaku tühjeneb palju kordi, lühendab see kasutusiga.

Aku hea seisukorra säilitamiseks on soovitatav sõita vähemalt 15 minutit nädalas või ühendada aku akulaadijaga, mis vähehaaval automaatselt laeb. Täis laetud käivitusakul on maksimaalne tööaeg.

Asukoht

P5-1617-V90 Starter battery location
Käivitusaku paikneb pagasiruumis.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.

 Oluline

Osadel mudelitel on aku kinnitatud rihmaga. Veenduge, et rihm on alati pingul.

Käivitusaku spetsifikatsioonid

Aku tüüp H8 AGM
Pinge (V)12
Külmalt käivitamise võime1 - CCA2 (A)850
Suurus, P × S × K353 × 175 × 190 mm (13,9 × 6,9 × 7,5 tolli)
Võimsus (Ah)95

Volvo soovitab jätta aku vahetamise volitatud Volvo teeninduse õlule.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama suurus, külmkäivitusvõime ja tüüp kui originaalakul (vt aku silti).
  1. 1 Vastavalt EN standardile.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.