Tähemärkide, tähtede ja sõnade käsitsi sisestamine keskekraanile

Keskekraani klaviatuur võimaldab teil ekraanile käega tähemärke, tähti ja sõnu joonistada.
P5-1717-All-Keypad enable handwriting

Vajutage klaviatuuril olevat nuppu, et lülitada klahvidega sisestamisest ümber tähtede ja tähemärkide käsitsi sisestamisele.

P5-1717-ALL-Keypad layout handwrite
 1. P5-Icon red circle 1Ala tähemärkide/tähtede/sõnade/sõnaosade kirjutamiseks.
 2. P5-Icon red circle 2Tekstiväli, kuhu kuvatakse ekraanile (1) kirjutamise ajal tähemärgi või sõna soovitus1.
 3. P5-Icon red circle 3Tähemärkide/tähtede/sõnade/sõnaosade soovitused. Loendis saab kerida üles või alla.
 4. P5-Icon red circle 4Tühik. Tühiku saab luua ka kriipsu (–) sisestamisega käsitsi kirjutamise alasse (1). Vt allpool jaotist "Käsikirjatuvastusega tekstiväljal tühiku sisestamine".
 5. P5-Icon red circle 5Kustutab sisestatud teksti. Tähemärgi-/tähthaaval kustutamiseks vajutage korraks. Järgmise tähemärgi/tähe kustutamiseks oodake hetk.
 6. P5-Icon red circle 6Tavasisestusega klaviatuurile naasmine.
 7. P5-Icon red circle 7Sisestamise heli sisse/välja lülitamine.
 8. P5-Icon red circle 8Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
 9. P5-Icon red circle 9Muudab tekstisisestuse keelt.

Tähemärkide/tähtede/sõnade käsitsi kirjutamine

Kirjutage käsikirjatuvastusega tekstivälja tähemärk, täht, sõna või sõnaosa. Kirjutage sõnad või sõnaosad üksteise kohale või järjest.
Kuvatakse pakutavate tähemärkide, tähtede või sõnade arv. Kõige tõenäolisem valik kuvatakse loendis esimesena.

 Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.
Tähemärgi/tähe/sõna sisestamiseks oodake hetk.
Sisestatakse loendis esikohal olev tähemärk/täht/sõna. Muu tähemärgi sisestamiseks võite ka vajutada loendis olevat tähemärki, tähte või sõna.

Käsitsi kirjutatud tähemärkide/tähtede kustutamine/muutmine

P5-1717-ALL-Keypad_erase_handwriting
Kõigi tekstiväljale sisestatud tähtede kustutamiseks (2) tõmmake sõrmega üle terve käsitsi kirjutatud teksti välja (1).

Tähemärkide/tähtede kustutamiseks/muutmiseks on mitu erinevat meetodit.

 • Vajutage loendis toodud soovitud tähte või sõna.
 • Tähe kustutamiseks vajutage teksti tagasivõtunuppu ja alustage uuesti.
 • Tõmmake sõrmega horisontaalselt üle käsitsi kirjutatud tähtede ala paremalt vasakule2. Kustutage mitu tähte alast mitu korda üle tõmmates.
 • Kui vajutate tekstiväljal nuppu X, kustutatakse kogu sisestatud tekst.

Käsitsi kirjutamise tekstiväljal rea vahetamine

P5-1717-ALL-Keypad_new row
Käsitsi sisestamise välja rea vahetamiseks joonistage sõrmega ülal näidatud sümbol3.

Käsikirjatuvastusega tekstiväljal tühiku sisestamine

P5-1717-ALL-Keypad_blank spaces
Tühiku sisestamiseks tõmmake kriips vasakult paremale4.

OMRON SOFTWARE

compactWnn © OMORON SOFTWARE Co.,Ltd. 2021 All Rights Reserved.

 1. 1 Kehtib teatud süsteemikeeltele.
 2. 2 Araabiakeelse klaviatuuri puhul tõmmake sõrmega vastupidises suunas. Sõrmega paremalt vasakule tõmmates tekib ruumi juurde.
 3. 3 Araabia klaviatuuride puhul - joonistage sama sümbol, kuid tagurpidi.
 4. 4 Araabia klaviatuuri puhul tõmmake kriips paremalt vasakule.

Seotud dokumendid