Tagaistme peatugede seadistamine

Seadistage kaassõitja peatuge vastavalt kaassõitja pikkusele. Parema tahavaate saamiseks klappige väliste istmete peatoed* alla.

Keskmise istme peatoe reguleerimine

P5-1507- Fold up headrest

Keskmise istme peatuge saab reguleerida sõitja pea kõrgusele, et võimalusel saaks kogu pead toetada. Nihutage seda käsitsi vastavalt vajadusele üles.

P5-1817-V60-Rear seat-Adjust headrest center

Peatoe allasuunamiseks tuleb vajutada nupp alla (vt joonist), vajutades peatuge samal ajal ettevaatlikult alla.

 Hoiatus

Kui keskmist istet ei kasutata, peab selle peatugi olema kõige alumises asendis. Kui kasutate keskmist istet, peab peatugi olema kaassõitja jaoks õigele kõrgusele seatud, nii et see kataks võimalusel kogu pea tagaosa.

Tagaistme välimiste peatugede allalaskmine keskekraani* kaudu

Välimist peatuge saab sisse tõmmata keskekraani funktsioonivaate kaudu. Peatugesid saab alla lasta süüteasendis 0.

P5-1817-V60-Back seat-Automatic folding headrest
P5-1507-Headrest fold button

Langetamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Peatugi kokku.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

 Hoiatus

Kui äärmistel tagaistmetel on kaassõitjad, siis ärge äärmisi peatugesid alla laske.

 Hoiatus

Peatugi peab pärast üles keeramist oma asendis fikseeruma.

Tagaistme välimiste peatugede allalaskmine käepidemete abil

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_el option

Elektrilise peatoe allalaskmise võimalusega* autodes saab välimisi peatugesid alla lasta, kasutades käepidemeid istme ülaosas; vt pilti P5-Icon gray box 1. Pange tähele, et selle variandiga lastakse alla ka seljatoed. Kui alla soovitakse lasta ainult peatoed, nt parema nähtavuse tagamiseks, saab seda teha keskekraanilt*.

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_not el option

Ilma elektrilise allalaskmise võimaluseta autodel lastakse välimised peatoed alla istme külje ülaosas oleva sisemise juhtnupuga; vt pilti P5-Icon gray box 2.

  1. * Lisavarustus/tarvik.