Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult*

Red Keyga on autoomanikul võimalik auto teatud omadustele piiranguid seada. Piirangud on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks siis, kui seda kellelegi laenatakse.
1617 - Red key restricted

Piirangutega kaugjuhtimispuldi Red Key jaoks saab programmeerida auto maksimumkiiruse, kiirushoiatused ja helisüsteemi helitaseme. Lisaks on teatud juhi abisüsteemid alati aktiivsed. Võtme muud funktsioonid sarnanevad tavalise kaugjuhtimispuldi funktsioonidele.

Sellised piirangud on mõeldud õnnetuseohu vähendamiseks nt auto laenamisel algajale juhile või üleandmisel parklatöötajale või mehhaanikule.

Funktsiooni Red Key juhiprofiil

Red Key on ühendatud spetsiaalse Red Key juhiprofiiliga ja kui see aktiveeritakse, ei saa võtme seadeid muuta. Võimalik ei ole muuta ka teisi juhiprofiile, selleks on vaja tavalist kaugjuhtimispulti.

Red Key juhiprofiil aktiveeritakse, kui auto avatakse lukust funktsiooniga Red Key ja tavalist kaugjuhtimispulti läheduses pole.

 Märkus

Kui juht vahetub, tuleb auto lukustada ja lukust avada, et aktiveerida uus juhiprofiil.

Red Key tellimine

Volvo edasimüüjalt saab tellida vähemalt ühe piirangutega võtme (Red Key). Ühe auto jaoks saab kasutamiseks programmeerida kuni 11 piirangutega võtit – vähemalt üks peab olema tavavõti.

  1. * Lisavarustus/tarvik.