Kohanduva püsikiirusehoidiku kuvaolek*1

Järgnevas näites on kujutatud, kuidas kohanduvat kiirusehoidikut (ACC2) saab ekraanil kuvada erinevas kontekstis.

Kiirus

P5-1507-Adaptive Cruise Control, Indication of speed
Sõidukiiruste näidud
  1. P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
  2. P5-Icon red circle 2Ees liikuva sõiduki kiirus
  3. P5-Icon red circle 3Teie auto kehtiv liikumiskiirus

Pikivahe

P5-XC90H-1519-Distance Warning symbol

Kohanduv kiirusehoidik kohandab pikivahet ees sõitva sõidukiga üksnes siis, kui pikivahe tähis näitab kaht sõidukit. Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Sõidu ajal

Järgmises illustreeritud näites teavitab liiklusmärgi teabe* (RSI3) funktsioon, et maksimaalne lubatud kiirus on 130 km/h (80 miili/h).

P5-V90/S90-1617-Adaptive Cruise Control, Follows, set to maintain 110 km/h and no vehicle ahead to follow

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

P5-V90/S90-1617-Adaptive Cruise Control, Follows + Distance, set to maintain 110 km/h and to follow a vehicle ahead

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Adaptive Cruise Control
  4. 3 Road Sign Information