Alamkuvade haldamine keskekraanil

Avakuva neljast alamkuvast: Navigatsioon, Meedium, Telefon ja täiendav alamkuva. Neid kuvasid saab laiendada.

Alamvaate laiendamine vaikerežiimis

P5-1717-Home screen default vs expanded view
Keskekraani alamkuva tavarežiim ja laiendatud režiim.
Alamkuva laiendamine

Alamkuvad Navigatsioon, Meedium ja Telefon: Puudutage ükskõik millist alamkuva kohta. Kui alamkuva on laiendatud, siis avakuva täiendavad alamkuvad ajutiselt kaovad. Ülejäänud kaks alamkuva ikoonitakse ja kuvatakse vaid teatud teave. Täiendava alamkuva puudutamisel ülejäänud kolm alamkuva minimeeritakse ja kuvatakse vaid teatud teave.

Laiendatud vaate annab ligipääsu rakenduse põhifunktsioonidele.

Alamkuva sulgemine ja laiendamine
Alamkuva saab sulgeda neljal viisil.
  • Puudutage laiendatud alamvaate ülemist osa.
  • Puudutage muud alamkuva (see alamkuva esitatakse laiendatud režiimis).
  • Vajutage avakuva nuppu keskekraani all.

Alamkuva avamine ja sulgemine täisekraanirežiimis

Täiendavat alamkuva1 ja valiku Navigatsioon alamkuva saab avada täisekraanirežiimis, kus on rohkem teavet ja seadistusvalikuid.

Kui uus alamvaade avatakse täisekraanil, teavet muude alamvaadete kohta ei kuvata.

P5-1507-Navigation, launch fullscreen icon

Rakenduse avamiseks täisekraanirežiimis vajutage sümbolit.

P5-1507-Navigation, exit fullscreen icon

Laiendatud režiimi naasmiseks vajutage sümbolit või ekraani allosas olevat avakuvanuppu.

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button
Keskekraani avakuvanupp.

Alati on võimalik vajutada avakuvanuppu, et naasta avakuvale. Avakuva tavavaatele naasmiseks täisekraanirežiimis vajutage kaks korda avakuvanuppu.

  1. 1 Ei kehti kõikidele rakendustele või autofunktsioonidele, mis avatakse täiendava alamkuva kaudu.