Keskekraani klaviatuuri keele muutmine

Klaviatuurikeelte vahetamiseks tuleb esmalt menüüs Seaded keeled seadistada.

Sätetes keelte lisamine või kustutamine

Süsteemi keel valitakse automaatselt ka klaviatuuri keeleks. Klaviatuuri keelt on võimalik muuta süsteemi keelest sõltumatult.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudKlahvide paigutus.
Valige loendist vähemalt üks keel.
Nüüd saate tekstisisestuseks valitud keeli otse klaviatuurilt vahetada.

Kui menüüs Seaded pole ükski keel aktiivselt valitud, kasutatakse klahvistikul sama keelt, mis on auto süsteemi keel.

Erinevate klaviatuurikeelte vahetamine

P5-1717-All-Keypad change language

Kui menüüs Seaded on valitud mitu keelt, kasutatakse erinevate keelte vahetamiseks klaviatuuri nuppu.

Klaviatuurikeele vahetamiseks loendi abil toimige järgmiselt.
Hoidke nuppu pikalt all.
Avaneb loend.
Valige soovitud keel. Kui menüüs Seaded on valitud rohkem kui neli keelt, saab neid sirvida.
Esitatakse valitud keele klaviatuur ning pakutavad sõnad esitatakse valitud keeles.
Klaviatuurikeele muutmiseks ilma loendit kuvamata toimige järgmiselt.
Vajutage korraks nupule.
Klaviatuuri jaoks valitakse järgmine loendis olev keel ilma loendit avamata.