Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ning deaktiveerimine

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojendust kasutatakse kiireks udu ning jää akendelt ja peeglitelt eemaldamiseks.

Saate määrata, kas tagaklaasi ning küljepeeglite soojendus aktiveeritakse/deaktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt või mitte. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse siis, kui on oht, et klaasid jäätuvad või lähevad uduseks. Kui klaasid on piisavalt soojad ja jää on sulatatud või klaasid pole enam udused, lülitub soojendus automaatselt välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Klaasi ja küljepeeglite automaatse soojenduse sisselülituse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasisoojendi.