Elektrooniline stabiilsusabisüsteem

Elektrooniline stabiilsussüsteem (ESC1) aitab juhil külglibisemist vältida ja parandab auto veojõudu.
P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Juhiekraanil kuvatakse seda sümbolit siis, kui süsteem on rakendunud.

Süsteemi abil pidurdamise korral võib kuulda pulseerivat heli ning gaasi andmisel võib auto kiirendus olla oodatust aeglasem.

Süsteem hõlmab järgmisi alamfunktsioone.
 • Stabiilsusfunktsioon2
 • Kaapimis- ja veojõukontrollsüsteem
 • Mootoriga pidurdamine
 • Haagise stabiilsusabisüsteem

 Hoiatus

 • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
 • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Stabiilsusfunktsioon2

Funktsioon kontrollib eraldi iga ratta veo- ja pidurdusjõudu auto stabiliseerimiseks.

Kaapimis- ja veojõukontrollsüsteem

Funktsioon on aktiivne väikesel kiirusel ja see pidurdab kaapivaid veorattaid, nii et teistele ratastele kantakse üle suurem veojõud.

Funktsioon võib takistada ka veorattal kiirenduse ajal teepinnal kaapida.

Mootoriga pidurdamine

Mootoriga pidurdamise funktsioon (EDC3) võib hoida ära soovimatu rataste lukustumise, mis juhtub näiteks pärast käiguvahetust madalamale käigule või pidurdamisel mootoriga madalamatel käikudel sõitmise korral libedal teel.

Rataste blokeerumine sõidu ajal võib muuhulgas halvendada auto juhitavust.

Haagise stabiilsusabisüsteem*4

Haagise stabiilsusabisüsteem (TSA5) stabiliseerib haagist vedavat autot, kui need ei püsi enam sõidujoonel.

 Märkus

Haagise stabiilsusabi on välja lülitatud, kui ESC sportrežiim on aktiveeritud.
 1. 1 Electronic Stability Control
 2. 2 Seda nimetatakse ka aktiivseks suunakontrolliks (Active Yaw Control ehk AYC).
 3. 3 Engine Drag Control
 4. * Lisavarustus/tarvik.
 5. 4 Haagise stabiilsusabisüsteem kuulub Volvo originaal-haakekonksu komplekti.
 6. 5 Trailer Stability Assist