Vihmaanduri mälufunktsiooni kasutamine

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab.

Mälufunktsiooni sisse-/väljalülitamine

Vihmaanduri mälufunktsiooni saab aktiveerida, nii et vihmaanduri nuppu ei pea auto igal käivitamisel vajutama.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Mälufunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Vihmaanduri mälu.