Eelsoojenduse käivitamine ja väljalülitamine

Eelsoojendus kütab või jahutab võimaluse korral salongi enne sõitmist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Näidake vastava funktsiooni märkeruutudega, kas eelsoojenduse ajal istme- ja roolisoojendus aktiveeritakse või mitte.

Vajutage Eelsoojendus.

Eelsoojendus/-jahutus algab/seiskub ja nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Eelsoojendust saab kasutada ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesaga1. Laadimisjaam, mis ei ole kogu aeg aktiivne (nt taimeri kasutamisel), võib põhjustada eelsoojenduse tõrkeid.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

 Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

 Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudel2.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest*

Eelsoojenduse/-jahutuse saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*. Eelsoojendus-/-jahutusfunktsioon soojendab või jahutab salongi sobiva temperatuurini (kliimaseadme abil).

Salongi saab eelsoojendada/-jahutada ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote Start – ERS)3 rakenduse Volvo On Call* kaudu.

  1. 1 Kehtib elektrikütteseadme korral.
  2. 2 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.
  3. * Lisavarustus/tarvik.
  4. 3 Teatud riikides.