Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud*

Liiklusmärkide teabe (RSI1) funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.
Näited asjadest, mis võivad funktsiooni toimimist vähendada, on järgmised.
 • Loetamatuks muutunud märgid
 • Kurvidel asetsevad märgid
 • Ärapööratud või kahjustatud märgid
 • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
 • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
 • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
 • digitaalsed teekaardid2 on aegunud, ebatäpsed või ei sisalda kiirusteavet3

 Märkus

Teatud riikides on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon* saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation*.

 Märkus

RSI-funktsioon võib käsitleda teatud tüüpi jalgrattahoidikuid (mis on ühendatud haagiste elektripistikupessa) ühendatud haagisena. Sellisel juhul võib juhiekraan kuvada vale kiiruse.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Road Sign Information
 3. 2 Kehtib funktsiooniga Sensus Navigation* autodele.
 4. 3 Kaardiandmed koos kiirusteabega pole kõigis piirkondades saadaval.