Navigatsioonisüsteemi korduma kippuvad küsimused*

Järgmised on korduma kippuvad küsimused navigatsioonisüsteemi Sensus Navigation kohta.

Auto asukoht kaardil on vale

Navigatsioonisüsteem näitab auto asukohta kaardil ligikaudu 20 meetri täpsusega (65 jalga).

Vea võimalus on suurem sõitmisel teise teega paralleelselt, käänulistel teedel, mitmetasandilistel teedel ja pärast pika vahemaa sõitmist ilma selgete pööreteta.

Satelliitsignaalide vastuvõttu halvendavad ka suured mäed, hooned, tunnelid, viaduktid, ülekäigusillad, jalakäijate tunnelid jne, mis tähendab, et auto asukoha arvutamine võib muutuda ebatäpsemaks.

Süsteem ei arvuta alati kiireimat/lühimat marsruuti.

Marsruudi arvutamisel võetakse arvesse paljusid tegureid, et esitada teoreetiliselt parim lahendus. Nendeks teguriteks on näiteks marsruudi pikkus, tee laius, tee klassifikatsioon, liiklustihedus ja kiiruspiirangud. Juht võib siiski oma kogemuste ja piirkonna tundmise põhjal parema marsruudi valida.

Süsteem võib näiteks tasulisi teid või praame kaasata, kuid juht on otsustanud neid vältida.

Tehnilistel põhjustel saab süsteem pikema marsruudi arvutamisel kasutada ainult suuremaid teid.

Kui valisite tasuliste ja kiirteede vältimise, siis neid välditakse nii palju kui võimalik ning kasutatakse vaid sel juhul, kui muid mõistlikke võimalusi ei ole.

Auto asukoht kaardil on pärast transportimist vale

Auto transportimisel, näiteks praami või rongiga või satelliitsignaalide vastuvõttu takistaval viisil võib kuluda auto asukoha õige väljaarvutamiseni kuni 5 minutit.

Ekraanil kuvatav autosümbol käitub pärast rehvide vahetamist ebaloogiliselt.

Lisaks satelliitvastuvõtjale aitavad auto hetkeasukohta, kiirust ja sõidusuunda arvutada auto kiirusandur ja güroskoop. Pärast varuratta paigaldamist või suve- ja talvekummide vahetust on süsteemil vaja uute rataste suurust tundma õppida.

Süsteemi optimaalseks talitluseks peaks esmalt mõnda aega sõitma teedel, kus on tugev satelliitsidesignaal (puuduvad sideühenduse takistused).

Kaardipilt ei vasta tegelikkusele

Kaardi andmebaas ei ole alati kõigi olukordade jaoks täielik, sest teedevõrku pidevalt laiendatakse ja ehitatakse ümber, kehtestatakse uusi liikluskordi jne.

Kuna kaardiandmeid arendatakse ja uuendatakse pidevalt, siis kontrollige aeg-ajalt, kas uuendusi on saadaval.

Auto sümbol ekraanil hüppab edasi või keerleb

Süsteem võib vajada enne sõidu alustamist paar sekundit aega auto asukoha ja liikumise tuvastamiseks.

Lülitage süsteem ja mootor mõlemad välja. Käivitage uuesti, kuid jääge enne sõidu alustamist veidiks ajaks paigale.

Kaarditeave ei ole ajakohane

Vaadake järgmise pealkirja all olevat vastust.

Kas olete installinud kõige uuemad kaardiandmed?

Kaardiandmeid uuendatakse ja parendatakse pidevalt. Arvuti ja USB kaudu kaarti uuendades saab kuvada kaardi praeguse versiooni. Kontrollige kaardiversiooni autos ja võrrelge saadaoleva kaardiversiooniga tugiinfos aadressil www.volvocars.com.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid